WIL JIJ WERKEN BIJ HEESEN? BEKIJK ONZE VACATURES

Disclaimer

HEESEN YACHTS SALES B.V.

Geen garantie
Deze website wordt aangeboden “zoals hij is” zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet. Heesen Yachts Sales B.V. geeft geen garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert Heesen Yachts Sales B.V. niet dat:

  • Deze website voortdurend beschikbaar is of helemaal niet beschikbaar is; of
  • De informatie op deze website volledig, waar, nauwkeurig of niet-misleidend is.

De aangegeven beschikbaarheid kan veranderen, neem contact op met Heesen Yachts voor een schriftelijke bevestiging. Prijzen zijn excl. btw, onder voorbehoud van contract en tussentijdse verkoop.

Beperkingen van aansprakelijkheid
Heesen Yachts Sales B.V. is niet aansprakelijk jegens u (ongeacht het contractrecht, het wetsvoorstel of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

  • voor zover de website gratis wordt verstrekt, voor enig direct verlies;
  • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
  • voor zakelijke verliezen, inkomstenderving, inkomsten, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn zelfs van toepassing als Heesen Yachts Sales B.V. uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van het potentiële verlies.

Uitzonderingen
Niets in deze website-disclaimer kan enige wettelijke garantie impliceren of uitsluiten die onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website-disclaimer sluit de aansprakelijkheid van Heesen Yachts Sales B.V. uit met betrekking tot:

  • fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door Heesen Yachts Sales B.V .; of
  • zaken die voor Heesen Yachts Sales B.V. illegaal of onwettig zouden zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te trachten haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid
Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze disclaimer redelijk zijn.

Als u denkt dat ze onredelijk zijn, moet u deze website niet gebruiken.

Andere partijen
U aanvaardt dat Heesen Yachts Sales B.V. als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claims indient tegen de functionarissen of medewerkers van Heesen Yachts Sales B.V. met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, onderaannemers van Heesen Yachts Sales B.V. beschermen, evenals Heesen Yachts Sales B.V. zelf.

Niet-afdwingbare bepalingen
Als een van de bepalingen in deze disclaimer niet-afdwingbaar is onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze disclaimer.

Credits voor dit document zijn verschuldigd aan Freenetlaw.com.