WIL JIJ WERKEN BIJ HEESEN? BEKIJK ONZE VACATURES

Privacy Policy

Algemene informatie
Dit privacybeleid is van toepassing op klanten, makelaars en websitebezoekers wiens persoonsgegevens we gebruiken. Dit privacybeleid reguleert onze processen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Onze website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld URL’s, banners of knoppen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving door deze derde partijen van de privacywetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van klanten, makelaars en websitebezoekers
Wij willen u er op wijzen dat wij het belangrijk vinden om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als: (1) dit nodig is voor het sluiten van een overeenkomst, (2) dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of (3) als wij dit nodig achten om onze legitieme (commerciële) belangen te beschermen. Een commercieel belang van ons zou kunnen zijn het versturen van onze nieuwsbrief naar u.

Als u een (potentiële) klant van ons bent, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om u een aanbieding te sturen;
  • om te kunnen bepalen aan welke eisen of wensen bepaalde goederen of diensten moeten voldoen;
  • om goederen aan u te kunnen leveren of activiteiten voor u uit te voeren;
  • om u een factuur te kunnen sturen;
  • om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de andere aspecten van de overeenkomst.

Als u een bezoeker bent van onze website gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres;
  • Als u ons contactformulier invult: uw e-mailadres en overige informatie die u invult;

We gebruiken functionele en analytische cookies. We gebruiken alleen cookies van derden om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, dat op een privacyvriendelijke manier is ingesteld. Google Analytics verwerkt uw IP-adres voor ons. We gebruiken ook Vimeo om video’s op de website te tonen. Voor zover wettelijk vereist, machtigt u ons uitdrukkelijk om cookies te gebruiken.

Als u een makelaar of klant bent, zullen wij uw bedrijfsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om u commerciële aanbiedingen te kunnen doen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kunnen we de bovengenoemde activiteiten mogelijk niet uitvoeren. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven, bieden wij u de mogelijkheid om gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van uw elektronische contactgegevens door op de link onderaan deze e-mail te klikken. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw elektronische contactgegevens voor elke communicatie met een commercieel oogmerk.

Overdracht aan derden
In verband met de uitvoering van een mogelijke overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of die activiteiten uitvoeren in overeenstemming met onze instructies. Verder maken we gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie. Uw persoonsgegevens maken deel uit van deze administratie. Daarom worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de provider van onze serverruimte.

Als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gebruikt om u de gevraagde nieuwsbrief te kunnen sturen. Omdat we gebruikmaken van een nieuwsbrief-mailingservice, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan de serviceprovider.

We zullen uw persoonsgegevens alleen delen met leveranciers, nadat we met deze partijen afspraken hebben gemaakt over de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.
Als we persoonsgegevens opslaan of ermee instemmen dat deze worden opgeslagen door bedrijven in landen buiten de EER, die geen adequaat beschermingsniveau bieden, zullen we ervoor zorgen dat de standaard gegevensbeschermingsclausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie van toepassing zijn.

Direct marketing
Als u een klant van ons bent of als u een specifieke interesse in onze producten heeft uitgesproken, bijvoorbeeld door ons uw contactgegevens op een show te verstrekken, zullen we de door u verstrekte persoonsgegevens opslaan en gebruiken om u persoonlijk via e-mail te informeren over onze producten en diensten, of om u een aanbieding te doen. We hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel, namelijk om onze producten en diensten te verkopen. Elke keer dat we u een marketing e-mail sturen, kunt u ons laten weten dat u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen. Gebruik hiervoor de opt-outlink onderaan elke mailing.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Als u een offerte bij ons hebt aangevraagd maar geen klant van ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact wissen. We zullen uw persoonlijke gegevens ook uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen als we een aanbieding van u hebben ontvangen, maar geen klant bij u zijn geworden. Als u onze klant bent geworden of als wij uw klant zijn geworden, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u werd gesloten, of indien we nog steeds contact hebben, zeven jaar na ons laatste contact. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarvoor wij onze administratie voor de Belastingdienst moeten aanhouden. We zullen uw persoonsgegevens na afloop van deze periode wissen.

Uw rechten
U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Als er reden is om dit te doen, kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan te vullen of om onnauwkeurige persoonsgegevens betreffende uw persoon te corrigeren. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist of om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt bij ons ook een klacht indienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen of deze aan een andere partij over te dragen. Neem contact op met: [Heesen Yachts Builders BV, Rijnstraat 2, 5347KL Oss, 0412-665544] om uw rechten uit te oefenen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen als u vragen heeft over, of meer informatie nodig heeft over de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid regelmatig te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid regelmatig in te zien. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.